Forsvaret - Shipmed

Forsvaret - Shipmed Forsvaret - Shipmed

Vi produserer rustfrie ShipMed innredninger til de nye norske fregattene til Forsvaret. Det er blant annet rustfrie skap for medisiner og utstyr. Skapene er stort sett innredet med skuffer i skipsutførelse med innlagt plastbakker. De fleste skap har sjalusi i hele skapets høyde.

ShipMed konseptet er utviklet i samarbeid med norske skipsdesignere, skipsredere, skipsverft og Norsk senter for
maritim medisin (NSMM).

Fregatten KNM "Fridtjof Nansen" har blant annet vært i Aden-bukta på piratjakt.

Vi leverer også lignende innredninger til sanitetscontainere som Forsvaret bruker til forskjellige oppdrag.

Referanser