NO EN

AVFALLSRENNER

Drenering og avfallstransport i gulv i næringsmiddellokaler.
Vannsperre mellom lokaler.
Spesielt egnet i fiskeindustrien
Skreddersys til kundens behov, med egnet fall og avløpdimensjoner

Rupro industrisluk kan integreres i rennen

Last ned produktblad