HMS

Vi tar HMS på alvor, og har et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Vi har regelmessige brannøvelser, og har fått opplæring i førstehjelp. Vi har en  hjertestarter i Meldal Næringssenter, som er felles for alle bedriftene i bygget.   

Vårt mål gjennom systematisk arbeid er å skape trivsel på arbeidsplassen, forebygge ulykker og helseskade.  Noe vi har lykkes med. Vi har en meget stabil arbeidsstokk, veldig lite fravær og ulykker. Noe vi alle håper vil vedvare.

Vi er også med i LEAN-prosjektet. Veldig interessant og lærerikt for alle i bedriften.

Referanser