Om Rupro

RUPRO AS produserer og markedsfører varer og tjenester med basis i rustfritt stål og metaller.

Vi tilstreber i størst mulig grad produksjon og salg av egenutviklede produkter, og satser på innenlands og utenlands konkurransekraft gjennom:

  • Tidsmessig maskinpark
  • Markedstilpassede produkter
  • Gode underleverandører
  • Kompetent arbeidsstokk
  • Kvalitetssikring etter NS-EN ISO 9001:2015
  • Intern kontroll for miljø og arbeidsstokk
  • God økonomi
  • Gode samarbeidspartnere
  • Godkjent lærebedrift

RUPRO AS ble startet i 1956 av Alf Johansen. I 1978 kom Gunnar Gabrielsen inn som hovedeier og daglig leder. Fra 2004 har bedriften vært ledet av Roger Monsø.

Vi holder til i det gamle industrisamfunnet Løkken Verk i Meldal kommune, ca 70 km sør for Trondheim, og har i dag moderne maskiner og flotte lokaler på over 4000 kvm.

Rupro AS har bygget opp en høy kompetanse innen produksjon av rustfritt stål. Materialet har unike egenskaper med tanke på holdbarhet og hygiene. Produktene fra Rupro AS blir foretrukket av profesjonelle kunder innen storkjøkken., helse, sanitær, VA og næringsmidler.

Vi arbeider alltid i nært samarbeid med kunden for å utvikle de optimale løsningene.

Med over 60 år i platebransjen har bedriften den erfaringen og kunnskapen våre kunder krever.

Rupro AS er sertifisert etter NS ISO 9001-2015. Og har i tillegg nødvendige sveisesertifikater og sveiseprosedyrer.

felles lavopploselig for web

De ansatte i Rupro AS