Rupro mottar HMS-prisen 2019

Rupro HMS Prisen Headerbilde

Vi i Rupro er stolte over å ha mottatt HMS-tjenestens pris 2019. Prisen deles ut hvert år til en person eller et foretak for utmerket innsats eller resultater utover det som er forventet innen HMS-området.

NB: Artikkelen ble først publisert i Avisa Sør-Trøndelag og gjengis her med avisens tillatelse.

 

— Bedriften Rupro har vært medlem av HMS-tjenesten i mange år. Det betyr at vi har fulgt med utviklingen i over 20 år, sto i begrunnelsen for at bedriften fikk årets HMS-pris under HMS-tjenesten sin julefrokost ved Båtklubben Terna torsdag morgen.

— Gjennom å ansette egen kvalitetsleder og bli ISO-sertifisert, har de vist at de satser seriøst på målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid, sto det videre i begrunnelsen.

 

Folk i fokus

Det ble understreket at HMS-kulturen ligger forankret i ledelsen i bedriften. Samtidig har de egen HMS-ansvarlig og verneombud. Leder tok HMS-utdanning allerede da Interkontrollforskriften kom på 1990-tallet. Det har utvilsomt vært førende for satsingen på arbeidsmiljø.

 Bedriften har vist evne til omstilling i krevende tider, og de leverer nå til et internasjonalt marked, blir det påpekt i begrunnelsen.

Likevel er det ikke satsing på teknisk, fysisk og kjemisk arbeidsmiljø som er hovedårsaken til at Rupro blir hedret med årets HMS-pris. Det handler like mye om viljen de viser til å ta vare på de ansatte og menneskene i systemet.

 Bedriften har en kultur for både å rekruttere samt ta vare på ansatte som har redusert funksjonsevne i større eller mindre grad, står det i begrunnelsen for prisen.

Det innebærer blant annet å følge opp den enkelte medarbeider der daglig leder og mellomlederne er lett tilgjengelig for de ansatte i bedriften. Bedriften har i så måte en lav struktur som gir lav terskel for å ta kontakt.

 

Lavt sykefravær

HMS-tjenesten har også lagt merke til at det satses på den enkelte medarbeider. De registrerer at de ansatte får faglig påfyll og muligheter for nye oppgaver og roller i bedriften.

 En produksjonsarbeider ser at det er mulig å utvikle seg og avansere i systemet, der en kontorjobb kan være resultatet på sikt.

Bedriften skårer også med et veldig lavt sykefravær, og ulykker og skader er ikke tema ved bedriften.

 

Stabilitet i arbeidsstokken

Det blir også ansett som positivt at de ansatte blir i jobbene sine. Ifølge HMS-tjenesten vitner det om trivsel i arbeidsstaben. At det siden 2003 er blitt delt ut 10 gullklokker ved 25 års ansettelse, forteller i høy grad om stabiliteten blant de ansatte. Det betyr at 25 % av arbeidsstokken har jobbet over 25 år i bedriften, der to av de ansatte har jobbet ved Rupro i over 40 år.

 En stabil arbeidsstokk betyr kontinuitet, også for HMS-arbeidet, skriver juryen for prisen som også setter et pluss ved at bedriften har egen kantine for de ansatte.

 

Rupro HMS Prisen Sitat4

 

Trives på jobb

Bedriften gjennomfører helsesamtaler der de blant annet kartlegger trivsel. Siste gang var nå i høst der resultatet viste at 40 av 40 ansatte har stor grad av trivsel på arbeid.

 Ingen kan rekke over alt på en gang, så derfor håper vi at HMS-prisen bidrar til ytterligere inspirasjon til videre utvikling av HMS-arbeidet, står det i begrunnelsen for HMS-prisen.

— Dette var utrolig gøy. Det er veldig hyggelig å få anerkjennelse for bedriftens arbeid med HMS, sier daglig leder Roger Monsø som mottok prisen sammen med HMS-ansvarlig Jan Roger Østhus og verneombud Johan Andreas Reberg.

 

På den grønne gren

Prisen i år er et bilde av kunstneren Grethe By Rise som er en av flere kunstnere ved Atelier Dora i Trondheim. Hun fikk i oppdrag å lage et bilde med utgangspunkt i tittelen «På grønn gren» som var tittelen på de sju tidligere prisbildene som er laget av kunstneren Thorstein Rittun.

Hensikten er å lage et bilde som symboliserer HMS-tjenestens visjon «Godt arbeidsmiljø lønner seg», og som underbygger HMS-tjenestens verdigrunnlag som er respekt, kvalitet og arbeidsglede.

— By Rise tok utfordringen på strak arm, og har laget et maleri, På den grønne gren, som innfrir alle forventninger HMS-tjenesten hadde på forhånd, sier daglig leder Elisabeth Lund.

 

Samarbeider og støtter hverandre

Og bildet taler for seg: Menneskene i bildet har det godt på den grønne gren. De samarbeider, støtter opp og tar imot.

— Det er godt HMS-arbeid i praksis. Bildet symboliserer hvor avhengige vi er av hverandre for å skape et godt arbeidsmiljø, sier Lund.

Husene i bildet symboliserer nettverkene vi alltid omgir oss med. Ikke minst er fargene viktige da farger gjør oss godt og skaper gode følelser.

— Og alle trenger vi frisk luft og grønt miljø, mens sykkelen i bildet symboliserer at det er viktig å holde seg i form, sier Lund, som forteller at det blir laget ti trykk av bildet som er forbeholdt HMS-tjenesten og framtidige vinnere av HMS-prisen.

Originalen blir hengende i HMS-tjenestens lokaler.

— Jeg skal vise fram bildet til alle ansatte på julelunsjen før vi tar juleferie. Vi skal finne en fin plass, godt synlig i bedriften, slik at det minner oss om det viktige arbeidet med HMS, understreker daglig leder ved Rupro, Roger Monsø.