NO EN

Politikermøte aug 2015

Politikerbesok1

Flere politikere besøkte Rupro. Bransjens rammevilkår og framtidsutsikter var blant temaene under besøket. Bakgrunn for møtet var dagens ulike problemstillinger knyttet til små og mellomstore bedrifter. Behovet for bedre regelverk tilpasset denne type bedrift ble vektlagt tungt fra bedriften.